social media

Translate

niedziela, 8 marca 2015

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca

Dzisiaj wiele z Nas,blogerek pisze o dniu jaki jest dzisiaj czyli o 8 marca - Dniu Kobiet. Ja również  postanowiłam posłużyć się Wikipedią,żeby przybliżyć Wam jak i sobie dlaczego "Dzień Kobiet " to "Dzień Kobiet ".
Zapraszam do czytania :)

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. Dzień Kobiet w Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 roku[1].
Historia :

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia[2].

Demonstracja sufrażystek w Nowym Jorku, 6 maja 1912 r.

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki.

Wersja, jakoby miało ono upamiętniać odbywający się rok wcześniej nowojorski strajk pracownic przemysłu odzieżowego przeciwko złym warunkom pracy i śmierć 126 z nich zamkniętych tam przez właściciela nie znajduje potwierdzenia w źródłach. Prawdopodobnie doszło do pomieszania faktów, gdyż 8 marca 1908 roku na ulicach Nowego Jorku odbył się marsz 15 000 pracownic zakładów odzieżowych (upamiętniających z kolei podobny marsz z 1857 roku), domagających się praw politycznych i ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane tym marszem pracownice zakładów odzieżowych (głównie imigrantki) podjęły trzymiesięczny strajk zimą na przełomie 1909 i 1910 roku przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk, tzw. "Powstanie dwudziestu tysięcy". Do pożaru natomiast doszło w nowojorskiej fabryce tekstyliów Triangle Shirtwaist 25 marca 1911 roku. Zginęło wtedy 146 osób (129 kobiet i 17 mężczyzn), z czego w większości ofiarami były żydowskie i włoskie imigrantki, w wieku od czternastu do czterdziestu ośmiu lat. Jedną z przyczyn tak dużej liczby ofiar było zamknięcie przez właścicieli większości wyjść z budynku, w tym na zewnętrzne klatki schodowe - powszechnie stosowana praktyka w tamtym czasie, mająca na celu uniemożliwienie dostania się na teren zakładu osób niepowołanych oraz kradzieży. W konsekwencji dwaj właściciele stanęli przed sądem oskarżeni o zabójstwo pierwszego i drugiego stopnia. Wydarzenie to przyczyniło się do powstania kilku komitetów i stowarzyszeń mających na celu poprawę bezpieczeństwa w publicznych zakładach pracy.
W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrane do Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty jego obchodów[3].
19 marca 1911 roku po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, praw kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscu pracy. 25 marca tego roku wiele robotnic zginęło w pożarze fabryki Triangle Shirtwaist[4].
W latach 1913 i 1914 podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się demonstracje antywojenne. Tego dnia święto było obchodzone po raz pierwszy w Rosji. Wiece odbyły się tam w ostatnią niedzielę lutego, co według kalendarza gregoriańskiego miało miejsce 8 marca. Tego dnia Dzień Kobiet obchodzony był w również innych krajach.
W 1917 roku kobiety w Rosji zorganizowały strajki i protesty pod hasłem "chleb i pokój". Cztery dni później abdykował car, a rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze[3]. Po rewolucji październikowej, feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj przekonała Lenina do ustanowienia tego dnia oficjalnym świętem w Rosji. Stało się tak, ale do 1965 roku był to normalny dzień pracy. 8 maja 1965 roku dekretem Prezydium ZSRR Międzynarodowy Dzień Kobiet ustanowiono dniem wolnym od pracy "w celu upamiętnienia zasług kobiet sowieckich w budowie komunizmu, w obronie ojczyzny podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, ich heroizm i bezinteresowność na froncie i na tyłach, a także zaznaczyć duży wkład kobiet w umacnianie przyjaźni między narodami i walkę o pokój".


Obchody Święta Kobiet na świecie

     święto oficjalne
     święto dla kobiet
     święto nieoficjalne

Dzień Kobiet współcześnie :

W Armenii po upadku Związku Radzieckiego zaniechano świętowania MDK, zamiast tego 7 kwietnia wprowadzono święto Piękna i macierzyństwa. Nowe święto stało się popularne pośród Ormian i jest obchodzone jako upamiętnienie jednego z głównych świąt kościoła ormiańskiego, zwiastowania. Ludzie świętują jednak również 8 marca. Dyskusja publiczna, której tematem były dwa Dni Kobiet przyniosła rezultat w postaci Miesiąca Kobiet, który trwa pomiędzy 8 marca i 7 kwietnia.Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w AlbaniiAlgieriiArmeniiAzerbejdżanieBiałorusiBośni i Hercegowinie,BrazyliiBułgariiBurkina FasoKamerunieChinachKubieLaosieKazachstanieKirgistanieMacedoniiMołdawii,MongoliiCzarnogórzePolsceRumuniiRosjiSerbiiTadżykistanieUkrainieUzbekistanieWietnamieWłoszech i Zambii. Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzień ten jest równoważny z dniem matki, podczas którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i babciom.
We Włoszech kobiety obdarowywane są gałązkami akacji srebrzystej[5][6]. Akacje srebrzyste i czekolada są także najczęstszym prezentem w Rosji.
W Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Brazylii, Chorwacji, Czarnogórze, Rumunii, Mołdawii, Macedonii, Słowenii, Serbii i Węgrzech kobiety najczęściej dostają kwiaty. Czasami prezenty ofiarują swoim pracownicom również pracodawcy. Często obdarowane przez swoich uczniów zostają nauczycielki.
W Portugalii i Rumunii często noc 8 marca grupy kobiet świętują na obiadach i przyjęciach "tylko dla pań"
Międzynarodowy Dzień Kobiet był powodem stosowania przemocy w Teheranie. 4 marca 2007 roku irańska policja pobiła sto osób planujących zgromadzenie. Policja zaaresztowała wiele kobiet. Niektóre z nich relacjonowały kilka dni później, że były zamknięte w odosobnieniu i przesłuchiwane[7]. Shadi Sadr i Mahbubeh Abbasgholizadeh oraz kilku innych aktywistów społecznych zakończyło 19 marca 2007 roku strajk głodowy[8].
Tunezji Święto Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia[9].

Dzień Kobiet w Polsce – dawniej i obecnie :

W Polsce święto było popularne w okresie PRL. W latach 80. do popularnych podarunków dołączyły kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki, a później tulipany. Z okazji tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława Gomułki, że "nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której kobiety nie odgrywałyby ważnej roli". W zakładach pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa. Dzień ten, podobnie jak inne uroczystości: Dzień Czynu Partyjnego, Dzień Hutnika, Dzień Drukarza, Dzień Pracownika Przemysłu Spożywczego – według niektórych istniał po to, aby obywatele nie zapomnieli o "przywiązaniu do Państwa Ludowego, miłości do wielkich idei pokoju i socjalizmu". Świadczą o tym chociażby tytuły ówczesnych artykułów: "Kobiety w szeregach ORMO podejmują zobowiązania dla uczczenia swego święta", "Tysiące kobiet stają w szeregach przodowników pracy", "Kobiety uczczą swoje święto wzmożonym współzawodnictwem pracy"[10].
Obecnie corocznie odbywają się organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn. Prezentami są najczęściej kwiaty lub słodycze.

Podpisana w 1945 roku Karta Narodów Zjednoczonych była pierwszym międzynarodowym dokumentem potwierdzającym zasadę równości kobiet i mężczyzn. W ciągu sześćdziesięciu lat ONZ brała udział w opracowywaniu międzynarodowych strategii, standardów, programów i określaniu celów promujących podwyższanie statusu kobiet.
Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej wyspecjalizowane agendy propagują równoprawne uczestnictwo kobiet w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, pokoju, bezpieczeństwa i pełnego poszanowania praw człowieka. Problematyka uwłasnowolnienia kobiet znajduje się w centrum działań ONZ w dziedzinach społeczno-gospodarczo-politycznych na całym świecie.
Rok 1975 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Kobiet. Dwa lata później Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, na mocy której Dzień Praw Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być obchodzony w dowolnie wybranym przez Państwa Członkowskie dniu, zgodnie z tradycją danego kraju. Przyjmując rezolucję Zgromadzenie Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Wezwało również do zakończenia dyskryminacji oraz udzielenia większego wsparcia kobietom, aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym[3].
17 grudnia 1999 roku Zgromadzenie wyznaczyło dzień 25 listopada jako datę obchodów Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i wezwało rządy oraz międzynarodowe i pozarządowe organizacje do organizowania w tym dniu imprez mających na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu. Organizacje kobiece organizowały podobne obchody od 1981 roku, aby uczcić rocznicę brutalnego morderstwa trzech dominikańskich aktywistek – sióstr Mirabel – dokonanego w 1961 roku na rozkaz przywódcy tego państwa, Rafaela Trujillo[11].
18 grudnia 2007 roku Zgromadzenie ustanowiło dzień 15 października jako Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. W rezolucji NZ nakłaniają państwa członkowskie, by przy współpracy z agendami ONZ i społeczeństwem obywatelskim podjęły działania poprawiające sytuację kobiet zamieszkujących obszary rolnicze[12].
Światowa Organizacja Zdrowia, jako wyspecjalizowana organizacja ONZ, w 2006 roku proklamowała 6 lutego Międzynarodowym Dniem Zerowej Tolerancji dla Okaleczania Żeńskich Narządów Płciowych. Pierwsze obchody odbyły się 6 lutego 2003 roku z inicjatywy pierwszej damy Nigerii Stelli Obasanjo (1945-2005)[13].

Zobacz też :


Tekst pochodzi z tekst i zdjęcia pochodzą z
TEGO źródła.Jesteście jeszcze ? ^^
Zainteresowało Was zagłębienie tego tematu czy raczej jesteście już zmęczone wałkowaniem cały dzień tego samego ?
No i oczywiście pochwalcie się jak spędziłyście dzień. 
Jak widzicie w Holandii tego dnia się nie obchodzi,więc i ja jakoś nie specjalnie zainteresowałam się,żeby spędzić go inaczej niż inne dni.Spędziłam go dzisiaj głównie z córką <3 Zawiozłyśmy obiad chłopakom ( tacie Maleństwa i jego kolegom ;) na nowe mieszkanie,a później spacerowałyśmy poznając okolicę i zajadając się w McDonaldsie :D Na prezenty i świętowanie będzie jeszcze czas :)

25 komentarzy:

 1. Chyba mi się McDonalda zachciało hah :D
  Ja spędziłam dzień z chłopakiem :P

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Mi się zawsze chce śmieciowe żarcie :P
   Szczęściara :)

   Usuń
 2. Szczerze mówiąc nigdy nie wnikałam w to skąd się wziął Dzień Kobiet, dzięki Twojemu pomysłowi na post właśnie teraz dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy :) jak dla mnie to dzień jak co dzień nie widzę nic w nim szczególnego :) Mój dzień spędziłam dziś w domu na pieczeniu ciasta :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Szczerze to i ja nie do końca pamiętałam o co chodzi ^^ Tak mnie dzisiaj natchnęło na zgłębienie tematu i w ten sposób powstał post :) Myślę nad zrobieniem takiej serii postów ciekawostek,ale nie wiem czy się przyjmą i czy starczy mi pomysłów/czasu/chęci na nie ... :)

   Usuń
 3. Ja tam nie obchodzę tego święta. Dzień spędziłam na spacerze w lesie z psem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja ogólnie też nie obchodzę TAKICH świąt,ale jeśli nie ma się czasu na okazanie sobie miłości to te święta są świetnym "pretekstem" :)
   My odbijemy sobie Walentynki,Dzień Kobiet i inne jak już ogarniemy remont i przeprowadzkę ^^

   Usuń
 4. Kochana pół wikipedii przepisałaś? ;) Dzień Kobiet ma bogatą i długą tradycję, dobrze,że ówcześnie nie daje się już rajstop tylko kwiaty:)

  My w Macu też już byliśmy - zresztą wiesz, bo dzieciaczki wybrały sobie takie same zabawki:))

  OdpowiedzUsuń
 5. u mnie rodzinnie :) Fajnie i ciepło :)

  OdpowiedzUsuń
 6. Mnie tam historia raczej nie interesuje, cieszę się, że mogę zostać miło obdarowana w postaci słodziutkiego kwiatka ;)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja lubię wiedzieć za co coś dostaję ;) Choć bez okazji również często dostaję :)

   Usuń
 7. I’ve just found your blog and I’d like to say that I’m in love with it!
  Interesting posts, beautiful photos & design! It’s really amazing!
  Great job! I’ll be happy to see you in my blog!)

  Diana Cloudlet
  http://www.dianacloudlet.com/

  OdpowiedzUsuń
 8. Ja ten dzień spędziłam z siostrą nadrabiając zaległości filmowe :)
  Chłopak niestety wyjechał do pracy w delegację, więc pozostał nam tylko kontakt telefoniczny.

  OdpowiedzUsuń
 9. Ja kilka bukiecików dostałam:) Ale najlepszym prezentem był pobyt męża w domu przez weekend;) Bo pracuje za granicą:)

  OdpowiedzUsuń
 10. Ojeeej, szczerze jestem zaskoczona, że Irlandia nie jest zaznaczona. A tam się obchodzi to święto. :) szoooook ;)
  Ja póki co bez połówki ale moj Łukasz wyszedł z kolejnym krokiem w Dzień Kobiet podczas rozmowy więc jestem mega szcześliwa ;) że ma baaardzo poważne plany ;)

  OdpowiedzUsuń
 11. takich dni mogłoby być więcej :) lubię być rozpieszczana :)

  OdpowiedzUsuń
 12. Hi,

  I would like to let you know that we are selling high PR
  Tumblr blogs. I think as a webmaster, you know the importance of having backlinks from high PR blogs.

  And you also know how costly it can be to have backlinks to this high PR blogs.  Well I would like to inivte you and take a look at
  our offer. At very cheap price, you can have your own high PR Tumblr were you can use as backlinks
  to your site.

  If your interested, please visit: http://bit.ly/highprtumblr

  Thanks

  Also visit my web site: Cheap High PR Tumblr Blogs

  OdpowiedzUsuń
 13. Ja spędziłam ten dzień na leniuchowaniu i czytaniu książek heh. ;)
  Pozdrawiam. :**

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie pamiętam kiedy ostatnio miałam taki leniwy dzień. ..ale i na to przyjdzie pora ;)

   Usuń

Jeśli już tu jesteś zostaw komentarz - wtedy mam pewność,że ktoś przeczytał co napisałam ;)
Odwiedzam wszystkich, którzy zostawiają komentarz na moim blogu.

Buziaki,Wasza M.